Stamboom

  Klik hjir foar de stambeam yn ‘e Fryske taal.

Parenteel van Lijsbert Jans Cuperus

I Lijsbert Jans Cuperus is geboren omstreeks 1794 in Welsrijp, gem.Hennaarderadeel. Lijsbert is overleden op 3 mei 1822 in Menaldumadeel, ongeveer 28 jaar oud.
Kind van Lijsbert uit onbekende relatie:
1 Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar, geboren op 29 maart 1815 in Berlikum, gem.Menaldumadeel. Volgt II.
II Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar is geboren op 29 maart 1815 in Berlikum, gem.Menaldumadeel, zoon van Lijsbert Jans Cuperus (zie I). Hij is gedoopt in Slappeterp. Pieter is overleden op 22 januari 1885 in Gem.Menaldumadeel, 69 jaar oud. Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 13 mei 1835 in Menaldumadeel met Yke Klazes Van Der Meer, 22 jaar oud. Yke is geboren op 23 juli 1812 in Minnertsga, Barradeel(blad16), dochter van Klaas Jans Van Der Meer en Sijke Lieuwes De Vries. Yke is overleden op 14 juni 1859 in Menaldumadeel, 46 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 15 augustus 1861 in Menaldumadeel met Antje Jacobs Feitsma, 41 jaar oud. Antje is geboren op 21 januari 1820 in Deinum Menaldumadeel, dochter van Jacob Ruurds Feitsma en Lolkje Rinzes Van Tuinen. Antje is overleden op 10 oktober 1896 in Barradeel, 76 jaar oud. Antje is weduwe van Douwe Cuperus (1817-1845), met wie zij trouwde op 22 mei 1844 in Gem.Menaldumadeel. Antje is weduwe van Auke Sipkes Bouma (1805-1860), met wie zij trouwde op 16 mei 1849 in Menaldumadeel.
Kinderen van Pieter en Yke:
1 Sijke Pieters Tigchelaar, geboren op 6 januari 1836 in Slappeterp. Volgt III-a.
2 Lijsbert Tigchelaar, geboren op 5 oktober 1837 in Slappeterp. Volgt III-b.
3 Klaas Pieters Tigchelaar, geboren op 3 februari 1839 in Slappeterp. Volgt III-c.
4 Lieuwe Tigchelaar, geboren op 22 januari 1841 in Slappeterp. Lieuwe is overleden op 16 april 1841 in Menaldumadeel, 2 maanden oud.
5 Lieuwe Tigchelaar, geboren op 6 februari 1843 in Slappeterp. Volgt III-d.
6 Douwe Pieters Tigchelaar, geboren op 20 januari 1848 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel(blad 9). Volgt III-e.
Kind van Pieter en Antje:
7 Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar, geboren op 3 juli 1863 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel. Volgt III-f.
III-a Sijke Pieters Tigchelaar is geboren op 6 januari 1836 in Slappeterp, dochter van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Yke Klazes Van Der Meer. Sijke is overleden op 2 oktober 1915 in Menaldumadeel, 79 jaar oud. Sijke:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 13 mei 1857 in Gem.Menaldumadeel met Pieter Corée, ongeveer 26 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1831 in Dronrijp, zoon van Feye Jeremias Corée en Jetske Klazes Veldman. Pieter is overleden.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 18 juli 1866 in Gem.Menaldumadeel met Jogchum Jelles Bakker, ongeveer 32 jaar oud. Jogchum is geboren omstreeks 1834 in Gem.Menaldumadeel, zoon van Jelle Jogchums Bakker en Wapke Meintes Agema. Jogchum is overleden.
Kinderen van Sijke en Pieter:
1 Yke Corée, geboren op 11 april 1858 in Slappeterp gem.Menaldumadeel(blad 45). Volgt IV-a.
2 Jetske Corée, geboren op 11 oktober 1859 in Gem.Menaldumadeel. Jetske is overleden.
3 Corée, geboren op 27 maart 1861 in Gem.Menaldumadeel. Zij is overleden op 17 maart 1861, 10 dagen oud.
4 Feye Corée, geboren op 17 november 1862 in Gem.Menaldumadeel. Volgt IV-b.
III-b Lijsbert Tigchelaar is geboren op 5 oktober 1837 in Slappeterp, dochter van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Yke Klazes Van Der Meer. Lijsbert is overleden op 13 september 1861 in Franekeradeel, 23 jaar oud. Lijsbert trouwde, 22 jaar oud, op 19 mei 1860 in Franekeradeel met Rients jans Beintema, 22 of 23 jaar oud. Rients is geboren in 1837. Rients is overleden.
Kind van Lijsbert en Rients:
1 Jan Beintema, geboren op 20 mei 1861 in Franekeradeel. Volgt IV-c.
III-c Klaas Pieters Tigchelaar is geboren op 3 februari 1839 in Slappeterp, zoon van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Yke Klazes Van Der Meer. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 33 jaar oud, op 18 mei 1872 in Gem.Menaldumadeel met Tietje Hessels De Jong, ongeveer 25 jaar oud. Tietje is geboren omstreeks 1847 in Menaldum, dochter van Hessel Annes De Jong en Lijsbert Klazes De Vries. Tietje is overleden.
Kinderen van Klaas en Tietje:
1 Pieter Tigchelaar, geboren op 5 april 1873 in Menaldumadeel. Volgt IV-d.
2 Lijsbert Tigchelaar, geboren op 9 april 1876 in Menaldumadeel. Volgt IV-e.
III-d Lieuwe Tigchelaar is geboren op 6 februari 1843 in Slappeterp, zoon van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Yke Klazes Van Der Meer. Lieuwe is overleden op 15 juli 1881 in Leeuwarden, 38 jaar oud. Lieuwe:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 8 mei 1869 in Menaldumadeel met Tetje Klazes Berkenpas, 24 jaar oud. Tetje is geboren op 17 januari 1845 in Menaldum, dochter van Klaas Abrahams Berkenpas en Adriaantje Rintjes Boorsma. Tetje is overleden op 7 juni 1874 in Menaldumadeel, 29 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 13 mei 1875 in Gem.Menaldumadeel met Pietje Dirks De Boer, 38 jaar oud. Pietje is geboren op 29 maart 1837 in Berlikum, dochter van Dirk Martens De Boer en Klaaske Pieters Bijlsma. Pietje is overleden. Pietje is weduwe van Symon Johannes Faas (geb. 1837), met wie zij trouwde op 18 juni 1859 in Menaldumadeel.
Kinderen van Lieuwe en Tetje:
1 Pieter Tigchelaar, geboren op 26 februari 1870 in Menaldumadeel. Pieter is overleden.
2 Klaas Tigchelaar, geboren op 14 juni 1871 in Menaldum. Volgt IV-f.
Kinderen van Lieuwe en Pietje:
3 Yke Tigchelaar, geboren op 22 juli 1876 in Menaldumadeel. Volgt IV-g.
4 Marten Tigchelaar, geboren op 21 april 1879 in Menaldumadeel. Marten is overleden.
III-e Douwe Pieters Tigchelaar is geboren op 20 januari 1848 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel(blad 9), zoon van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Yke Klazes Van Der Meer. Douwe is overleden op 6 mei 1931 in Harlingen, 83 jaar oud. Douwe trouwde, 25 jaar oud, op 15 mei 1873 in Menaldumadeel met Sjoukje Aukes Bouma, 22 jaar oud. Sjoukje is geboren op 6 oktober 1850, dochter van Auke Sipkes Bouma en Antje Jacobs Feitsma. Sjoukje is overleden op 17 december 1936, 86 jaar oud.
Kinderen van Douwe en Sjoukje:
1 Pieter Tigchelaar, geboren op 12 mei 1874 in Menaldumadeel. Volgt IV-h.
2 Auke Tigchelaar, geboren op 10 mei 1877 in Menaldumadeel. Auke is overleden vóór 1893, ten hoogste 16 jaar oud.
3 Klaas Tigchelaar, geboren op 19 april 1880 in Menaldumaldeel. Volgt IV-i.
4 Jacob Tigchelaar, geboren op 6 maart 1882 in Menaldumadeel. Jacob is overleden op 25 april 1883 in Menaldumadeel, 1 jaar oud.
5 Antje Tigchelaar, geboren op 29 april 1884 in Menaldumadeel. Volgt IV-j.
6 Auke Tigchelaar, geboren op 30 april 1893 in Manaldumadeel. Auke is overleden.
III-f Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar is geboren op 3 juli 1863 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel, zoon van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Antje Jacobs Feitsma. Hij is gedoopt in Slappeterp. Jacob is overleden op 18 november 1933 in Tzummarum, 70 jaar oud. Hij is begraven op 21 november 1933 in Oosterbierum. Jacob trouwde, 21 jaar oud, op 5 maart 1885 in Menaldum, gem.Menaldumadeel. met Jantje Dijkstra, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 5 maart 1885 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel. Jantje is geboren op 27 juli 1860 in Menaldum, gem.Menaldumadeel, dochter van Syds Sydzes Dijkstra en Akke Hoites Ludinga. Jantje is overleden op 2 januari 1931 in Harlingen, 70 jaar oud. Zij is begraven op 5 januari 1931 in Oosterbierum.
Kinderen van Jacob en Jantje:
1 Pieter Tigchelaar, geboren op 10 mei 1886 in Slappeterp. Pieter is overleden op 27 juli 1886 in Slappeterp, 2 maanden oud.
2 Akke Tigchelaar, geboren op 18 augustus 1887 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel. Akke is overleden op 30 september 1916 in Oosterbierum, 29 jaar oud. Zij is begraven op 30 oktober 1916 in Oosterbierum.
3 Pieter Tigchelaar, geboren op 9 juli 1889 in Tzummarum, gem.Barradeel. Pieter is overleden op 11 mei 1914 in Leeuwardan, 24 jaar oud. Hij is begraven op 15 mei 1914 in Oosterbierum.
4 Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar, geboren op 6 september 1891 in Oosterbierum. Volgt IV-k.
5 Douwe Tigchelaar, geboren op 18 april 1893 in Oosterbierum. Volgt IV-l.
6 Huite Tigchelaar, geboren op 13 augustus 1901 in Oosterbierum. Volgt IV-m.
IV-a Yke Corée is geboren op 11 april 1858 in Slappeterp gem.Menaldumadeel(blad 45), dochter van Pieter Corée en Sijke Pieters Tigchelaar (zie III-a). Yke is overleden. Yke trouwde, 25 jaar oud, op 24 mei 1883 in Gem.Menaldumadeel met Willem Nauta, ongeveer 29 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1854 in Menaldum, zoon van Jogchum Willims Nauta en Antje Gerbens Swart. Willem is overleden.
IV-b Feye Corée is geboren op 17 november 1862 in Gem.Menaldumadeel, zoon van Pieter Corée en Sijke Pieters Tigchelaar (zie III-a). Feye is overleden. Feye trouwde, 25 jaar oud, op 31 mei 1888 in Gem.Menaldumadeel met Klaaske Alberda, ongeveer 24 jaar oud. Klaaske is geboren omstreeks 1864 in Menaldum, dochter van Albert Martens Alberda en Janke Foppens Reinsma. Klaaske is overleden.
IV-c Jan Beintema is geboren op 20 mei 1861 in Franekeradeel, zoon van Rients jans Beintema en Lijsbert Tigchelaar (zie III-b). Jan is overleden. Jan trouwde met Janke Bouma. Janke is geboren in 1861 in Slappeterp. Janke is overleden.
IV-d Pieter Tigchelaar is geboren op 5 april 1873 in Menaldumadeel, zoon van Klaas Pieters Tigchelaar (zie III-c) en Tietje Hessels De Jong. Pieter is overleden op 1 februari 1952 in Menaldumadeel, 78 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 17 juni 1897 in Menaldumadeel met Joukje Sipsma, 26 jaar oud. Joukje is geboren op 16 juli 1870 in Menaldum, dochter van Geert Klazes Sipsma en Akke Pieters van der Wal. Joukje is overleden op 27 maart 1927 in Menaldum, 56 jaar oud.
Kind van Pieter en Joukje:
1 Klaas Tigchelaar, geboren op 20 september 1897 in Menaldum. Volgt V-a.
IV-e Lijsbert Tigchelaar is geboren op 9 april 1876 in Menaldumadeel, dochter van Klaas Pieters Tigchelaar (zie III-c) en Tietje Hessels De Jong. Lijsbert is overleden op 24 mei 1947 in Menaldumadeel, 71 jaar oud. Lijsbert trouwde, 24 jaar oud, op 30 augustus 1900 in Menaldumadeel met Tjipke Bakker, 26 jaar oud. Tjipke is geboren op 20 april 1874 in Beetgum, zoon van Lieuwe Reinders Bakker en Luutske Tjipkes Kingma. Tjipke is overleden op 23 augustus 1934 in Menaldumadeel, 60 jaar oud.
IV-f Klaas Tigchelaar is geboren op 14 juni 1871 in Menaldum, zoon van Lieuwe Tigchelaar (zie III-d) en Tetje Klazes Berkenpas. Klaas is overleden op 19 februari 1944 in Delft, 72 jaar oud. Klaas trouwde, 33 jaar oud, op 13 januari 1905 in Delft met Jacomina Anthonia Wijnmaalen, 25 jaar oud. Jacomina is geboren op 11 augustus 1879 in Delft, dochter van Hendrik Wijnmaalen en Johanna Francina Otsen. Jacomina is overleden op 17 april 1949 in Delft, 69 jaar oud.
IV-g Yke Tigchelaar is geboren op 22 juli 1876 in Menaldumadeel, dochter van Lieuwe Tigchelaar (zie III-d) en Pietje Dirks De Boer. Yke is overleden op 22 mei 1952 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Yke trouwde, 18 jaar oud, op 1 november 1894 in Menaldumadeel met Sake Wouda, 22 jaar oud. Sake is geboren op 18 september 1872 in Beetgum, zoon van Auke Foppes Wouda en Gretske Jans Weyma. Sake is overleden op 22 januari 1959 in Leeuwarden, 86 jaar oud.
Kinderen van Yke en Sake:
1 Pietje Wouda, geboren op 12 april 1895 in Manaldumadeel. Pietje is overleden.
2 Auke Wouda, geboren op 28 september 1897 in Menaldaumadeel. Auke is overleden.
IV-h Pieter Tigchelaar is geboren op 12 mei 1874 in Menaldumadeel, zoon van Douwe Pieters Tigchelaar (zie III-e) en Sjoukje Aukes Bouma. Pieter is overleden. Pieter:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 25 mei 1901 in Barradeel met Janke Westra, 24 jaar oud. Janke is geboren op 30 december 1876 in Sexbierum, dochter van Hermanus Westra en Rinske Braam. Janke is overleden op 17 december 1901 in Barradeel, 24 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 21 mei 1904 in Barradeel met Ytje Westra, 24 jaar oud. Ytje is geboren op 3 augustus 1879 in Sexbierum, dochter van Hermanus Westra en Rinske Braam. Ytje is overleden op 4 februari 1942 in Heerenveen, 62 jaar oud.
IV-i Klaas Tigchelaar is geboren op 19 april 1880 in Menaldumaldeel, zoon van Douwe Pieters Tigchelaar (zie III-e) en Sjoukje Aukes Bouma. Klaas is overleden in 1954 in Grand Rapids, Mi, USA, 73 of 74 jaar oud. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 28 mei 1904 in Barradeel met Japke Sybesma, 23 jaar oud. Japke is geboren op 5 december 1880, dochter van Cornelis Sybesma en Janke Bijlsma. Japke is overleden op 25 december 1960 in Gand Rapids, Mi, USA, 80 jaar oud.
IV-j Antje Tigchelaar is geboren op 29 april 1884 in Menaldumadeel, dochter van Douwe Pieters Tigchelaar (zie III-e) en Sjoukje Aukes Bouma. Antje is overleden op 26 november 1960, 76 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 26 mei 1906 met Pieter van der Loon, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 10 december 1883 in Franeker, zoon van Tjalling van der Loon en Wytske Strikwerda. Pieter is overleden op 27 oktober 1960 in Leeuwarden, 76 jaar oud.
IV-k Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar is geboren op 6 september 1891 in Oosterbierum, zoon van Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar (zie III-f) en Jantje Dijkstra. Hij is gedoopt op 22 november 1891 in Oosterbierum. Sieds is overleden op 16 oktober 1940 in Oosterbieum, 49 jaar oud. Hij is begraven op 19 oktober 1940 in Oosterbierum. Sieds trouwde, 26 jaar oud, op 18 mei 1918 in Sexbierum, gemeente Barradeel met IJtje (Ietje) Boersma, 24 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gemeente Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18 mei 1918 in Oosterbierum. Ietje is geboren op 4 mei 1894 in Blija, dochter van Jacob (Jabik) Boersma en Nieske Pieters (Nieske) Slager. Zij is gedoopt op 24 juli 1894 in Blija. Ietje is overleden op 14 augustus 1982 in Sneek, 88 jaar oud. Zij is begraven op 18 augustus 1982 in Oosterbierum.
Kinderen van Sieds en Ietje:
1 Jacob (Jappie) Tichelaar, geboren op 22 juli 1919 in Oosterbierum. Volgt V-b.
2 Pieter Tichelaar, geboren op 8 december 1921 in Oosterbierum. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Pieter is overleden op 5 september 2000 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Hij is begraven op 9 september 2000 in Oosterbierum.
3 Nieske Tichelaar, geboren op 31 augustus 1923 in Oosterbierum. Volgt V-c.
4 Jannie Tichelaar, geboren op 4 maart 1925 in Oosterbierum. Volgt V-d.
5 Baukje Tichelaar, geboren op 17 juli 1927 in Oosterbierum. Volgt V-e.
6 Anna Tichelaar, geboren op 18 juli 1932 in Oosterbierum. Volgt V-f.
IV-l Douwe Tigchelaar is geboren op 18 april 1893 in Oosterbierum, zoon van Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar (zie III-f) en Jantje Dijkstra. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Douwe is overleden op 17 juli 1974 in Oosterbierum, 81 jaar oud. Hij is begraven op 20 juli 1974 in Oosterbierum. Douwe trouwde, 23 jaar oud, op 3 maart 1917 in Sexbierum, gem.Barradeel met Jetske Visser, 21 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Oosterbierum. Jetske is geboren op 29 juli 1895 in Oosterbierum. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Jetske is overleden op 5 april 1981 in Tzummarum, 85 jaar oud. Zij is begraven op 9 april 1981 in Oosterbierum.
Kinderen van Douwe en Jetske:
1 Jantje Tigchelaar, geboren op 19 augustus 1917 in Oosterbierum. Volgt V-g.
2 Jacob (Jaap) Tigchelaar, geboren op 2 december 1918 in Oosterbierum. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Jaap is overleden op 20 mei 1999 in Franeker, 80 jaar oud. Hij is begraven in Franeker.
3 Tjitske Tigchelaar, geboren op 15 mei 1923 in Oosterbierum. Volgt V-h.
IV-m Huite Tigchelaar is geboren op 13 augustus 1901 in Oosterbierum, zoon van Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar (zie III-f) en Jantje Dijkstra. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Huite is overleden op 5 juni 1938 in Oosterbierum, 36 jaar oud. Hij is begraven op 8 juni 1938 in Oosterbierum. Huite trouwde, 26 jaar oud, op 24 mei 1928 in Sexbierum, gem Barradeel met Liefke (Lief) Hoekstra, 23 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Oosterbierum. Lief is geboren op 13 februari 1905 in Oosterbierum, dochter van Sijbren Hoekstra en Jantje Ploegstra. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Lief is overleden op 17 oktober 1976 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Zij is begraven op 20 oktober 1976 in Oosterbierum. Lief is weduwe van Pieter Sijbren (Pieter) Visser.
Kind van Huite en Lief:
1 Jantje Tigchelaar, geboren op 28 maart 1929 in Oosterbierum. Volgt V-i.
V-a Klaas Tigchelaar is geboren op 20 september 1897 in Menaldum, zoon van Pieter Tigchelaar (zie IV-d) en Joukje Sipsma. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 27 jaar oud, op 30 juli 1925 in Menaldaumadeel met Janke Giesing, 26 jaar oud. Janke is geboren op 6 december 1898 in Menaldum, dochter van Klaas Giesing en Antje Dijkstra. Janke is overleden.
V-b Jacob (Jappie) Tichelaar is geboren op 22 juli 1919 in Oosterbierum, zoon van Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (zie IV-k) en IJtje (Ietje) Boersma. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Jappie is overleden op 27 augustus 2005 in Emmeloord, 86 jaar oud. Hij is begraven op 2 september 2005 in Emmeloord. Jappie trouwde, 25 jaar oud, op 21 juni 1945 in Sexbierum, gem.Barradeel met Petronella (Peet) Frietema, 24 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21 juni 1945 in Sexbierum. Peet is geboren op 12 februari 1921 in Sexbierum, dochter van Joris Frietema en Tettje Post. Zij is gedoopt in Sexbierum. Peet is overleden op 16 juli 1995 in Emmeloord, 74 jaar oud. Zij is begraven op 21 juli 1995 in Emmeloord.
Kinderen van Jappie en Peet:
1 Nieske Jantje (Nieske) Tichelaar, geboren op 3 oktober 1954 in Emmeloord. Zij is gedoopt in Emmeloord. Nieske is overleden op 30 april 1955 in Zwolle, 6 maanden oud. Zij is begraven op 4 mei 1955 in Emmeloord.
2 Douwe Tichelaar, geboren op 11 mei 1958 in Kampen. Douwe is overleden op 11 mei 1958 in Kampen, geen dag oud. Hij is begraven op 11 mei 1958 in Emmeloord.
3 Frits Tichelaar, geboren op 11 mei 1958 in Kampen. Frits is overleden op 11 mei 1958 in Kampen, geen dag oud. Hij is begraven op 11 mei 1958 in Emmeloord.
4 Maartje (Martie) Tichelaar, geboren op 24 december 1962 in Emmeloord. Zij is gedoopt in Emmeloord. Martie is overleden op 24 februari 2013 in Sneek, 50 jaar oud.
V-c Nieske Tichelaar is geboren op 31 augustus 1923 in Oosterbierum, dochter van Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (zie IV-k) en IJtje (Ietje) Boersma. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Nieske is overleden op 18 december 2013 in Harlingen, 90 jaar oud. Nieske trouwde, 27 jaar oud, op 8 februari 1951 in Sexbierum, gem.Barradeel met Yke Harke (Yke) Rodenhuis, 28 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 8 februari 1951 in Oosterbierum. Yke is geboren op 7 juli 1922 in Hitzum. Hij is gedoopt in Hitzum. Yke is overleden op 12 juli 1985 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Hij is begraven op 16 juli 1985 in Oosterbierum.
V-d Jannie Tichelaar is geboren op 4 maart 1925 in Oosterbierum, dochter van Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (zie IV-k) en IJtje (Ietje) Boersma. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Jannie is overleden op 11 juni 2016 in Ferwerd, Ferwerderadeel, 91 jaar oud. Jannie trouwde, 24 jaar oud, op 17 maart 1949 in Sexbierum, gem.Barradeel met Jouke Bonsma, 26 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17 maart 1949 in Oosterbierum. Jouke is geboren op 20 augustus 1922 in Sexbierum, zoon van Auke Bonsma en Japke Elsinga. Hij is gedoopt in Sexbierum. Jouke is overleden op 13 oktober 1980 in Harlingen, 58 jaar oud. Hij is begraven op 17 oktober 1980 in Tzummarum.
V-e Baukje Tichelaar is geboren op 17 juli 1927 in Oosterbierum, dochter van Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (zie IV-k) en IJtje (Ietje) Boersma. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Baukje is overleden op 21 juni 2009 in Harlingen, 81 jaar oud. Zij is begraven op 26 juni 2009 in Tzum. Baukje trouwde, 21 jaar oud, op 17 maart 1949 in Sexbierum, gem.Barradeel met Jacob Jan (Jaap) Hallema, 29 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17 maart 1949 in Oosterbierum. Jaap is geboren op 18 januari 1920 in Tzum, zoon van Jan Jacobs (Jan) Hallema en Annigje (Anne) Boelsma. Hij is gedoopt in Tzum. Jaap is overleden op 6 april 1996 in Harlingen, 76 jaar oud. Hij is begraven op 11 april 1996 in Tzum.
V-f Anna Tichelaar is geboren op 18 juli 1932 in Oosterbierum, dochter van Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (zie IV-k) en IJtje (Ietje) Boersma. Zij is gedoopt op 28 augustus 1932 in Oosterbierum. Anna is overleden op 12 oktober 2006 in Lelystad, 74 jaar oud. Zij is begraven op 17 oktober 2006 in Emmeloord. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 16 juli 1958 in Sexbierum, gem.Barradeel met Frederik Wiebe (Frits) Kloosterman, 24 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16 juli 1958 in Oosterbierum. Frits is geboren op 28 november 1933 in Sexbierum, zoon van Wiebe Dirk (Wiebe) Kloosterman en Teatske Wietsma. Hij is gedoopt op 14 januari 1934 in Sexbierum. Frits is overleden op 13 maart 2012 in Zwolle, 78 jaar oud. Hij is begraven op 19 maart 2012 in Emmeloord.
V-g Jantje Tigchelaar is geboren op 19 augustus 1917 in Oosterbierum, dochter van Douwe Tigchelaar (zie IV-l) en Jetske Visser. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Jantje is overleden op 6 november 1999 in Oosterend, 82 jaar oud. Zij is begraven in Oosterend. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 22 mei 1942 in Oosterend met Pieter Jan (Pieter) Hiemstra, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22 mei 1942 in Oosterend. Pieter is geboren op 24 september 1916 in Oosterend. Pieter is overleden op 2 augustus 2003 in Wommels, 86 jaar oud. Hij is begraven op 5 augustus 2003 in Oosterend.
V-h Tjitske Tigchelaar is geboren op 15 mei 1923 in Oosterbierum, dochter van Douwe Tigchelaar (zie IV-l) en Jetske Visser. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Tjitske is overleden op 23 april 1975 in Berlikum, 51 jaar oud. Zij is begraven in Berlikum. Tjitske trouwde met Harm Kremer. Harm is geboren op 22 oktober 1917. Harm is overleden op 15 april 1991 in Berlikum, 73 jaar oud. Hij is begraven in Berlikum.
V-i Jantje Tigchelaar is geboren op 28 maart 1929 in Oosterbierum, dochter van Huite Tigchelaar (zie IV-m) en Liefke (Lief) Hoekstra. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Jantje is overleden op 25 mei 1989 in Oosterbierum, 60 jaar oud. Zij is begraven op 29 mei 1989 in Oosterbieum. Jantje trouwde in Sexbierum, gem.Barradeel met Tjeerd Zwart, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Oosterbierum. Tjeerd is geboren op 13 februari 1922 in Oosterbierum. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Tjeerd is overleden op 8 april 2004 in Veenwouden, 82 jaar oud. Hij is begraven op 14 april 2004 in Oosterbierum.