Lijsbert Jans Cuperus

Het is dus onduidelijk wie de vader is.

Er is een akte gevonden waarin duidelijk staat dat de vader onbekend is gebleven. Maar er is wel wat af te leiden: de achternaam Tigchelaar zou inhouden dat de vader ook die achternaam had. De voornamen Pieter Ynzes zou betekenen dat de vader de voornaam Ynze had. Dan komen we op de naam van de vader uit: Ynze Tigchelaar. Vaak werden voornamen doorgegeven aan de kinderen: de naam Pieter zou dus al in de familie voorkomen: en zo komen we uit op Ynze Pieters Tigchelaar.

En die Ynze heeft in de tijd van Lijsbert inderdaad geleefd in de buurt van Lijsbert. Zo is de link gelegd dat Lijsbert een relatie had met Ynze, echter zonder getrouwd te zijn. En uit die relatie is de zoon Pieter Ynzes geboren.

Dit zijn allemaal aannames, die niet bewezen zijn, maar wel aannemelijk. Probleem met deze aanname is dat alle genoemde namen veel voorkomen. En die werden ook met verschillende schrijfwijzes vastgelegd in aktes. Zo is Cuperus ook bekend als Kuperus en Kuipers. En Ynze is ook bekend als Yntse en Ynse.

Daarbij komt dat de achternaam Tigchelaar pas in 1811 is aangenomen toen Ynze 20 jaar was, ook hiervoor is een akte bekend. Het is (nog) niet duidelijk of de naam Tigchelaar daarvóór ook al gevoerd werd. Waarschijnljk wel, omdat het beroep wel bekend is: steenhouwer.