Stamboom Tichelaar

Parenteel van Pieter Ynzes Tigchelaar

I Onbekend. Onbekend trouwde met Lijsbert Jans Kuipers. Lijsbert is geboren omstreeks 1794 in Welsrijp, gem.Hennaarderadeel, dochter van Jan Ynses Kuiperus en Ittje Piters. Lijsbert is overleden. Lijsbert trouwde later op dinsdag 16 januari 1816 in Berlikum met Marten Douwes Kuiperus (geb. ±1781).
Kind van Onbekend en Lijsbert:
1 Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar, geboren op woensdag 29 maart 1815 in Berlikum, gem.Menaldumadeel. Volgt II.
II Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar is geboren op woensdag 29 maart 1815 in Berlikum, gem.Menaldumadeel, zoon van Onbekend (zie I) en Lijsbert Jans Kuipers. Hij is gedoopt in Slappeterp. Pieter is overleden op donderdag 22 januari 1885 in Gem.Menaldumadeel, 69 jaar oud. Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 13 mei 1835 in Menaldumadeel met Yke Klazes van der Meer, 22 jaar oud. Yke is geboren op donderdag 23 juli 1812 in Minnertsga, Barradeel(blad16), dochter van Klaas Jans van der Meer en Sijke Lieuwes de Vries. Yke is overleden op dinsdag 14 juni 1859 in Menaldumadeel, 46 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 15 augustus 1861 in Menaldumadeel met Antje Feitsma, 41 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 21 januari 1820 in Deinum Menaldumadeel, dochter van Jacob Ruurds Feitsma en Lolkje Rinzes van Tuinen. Antje is overleden op zaterdag 10 oktober 1896 in Barradeel, 76 jaar oud. Antje is weduwe van Douwe Cuperus (1817-1845), met wie zij trouwde op woensdag 22 mei 1844 in Gem.Menaldumadeel. Antje is weduwe van Auke Sipkes Bouma (1805-1860), met wie zij trouwde op woensdag 16 mei 1849 in Menaldumadeel.
Kinderen van Pieter en Yke:
1 Sijke Tigchelaar, geboren op woensdag 6 januari 1836 in Slappeterp. Volgt III-a.
2 Lijsbert Tigchelaar, geboren op donderdag 5 oktober 1837 in Slappeterp. Volgt III-b.
3 Klaas Tigchelaar, geboren op zondag 3 februari 1839 in Slappeterp. Volgt III-c.
4 Lieuwe Tigchelaar, geboren op vrijdag 22 januari 1841 in Slappeterp. Lieuwe is overleden.
5 Lieuwe Tigchelaar, geboren op maandag 6 februari 1843 in Slappeterp. Volgt III-d.
6 Douwe Pieters Tigchelaar, geboren op donderdag 20 januari 1848 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel(blad 9). Volgt III-e.
Kind van Pieter en Antje:
7 Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar, geboren op vrijdag 3 juli 1863 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel. Volgt III-f.
III-a Sijke Tigchelaar is geboren op woensdag 6 januari 1836 in Slappeterp, dochter van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Yke Klazes van der Meer. Sijke is overleden op zaterdag 2 oktober 1915 in Menaldumadeel, 79 jaar oud. Sijke:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 13 mei 1857 in Gem.Menaldumadeel met Pieter Corée, ongeveer 26 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1831 in Dronrijp, zoon van Feye Jeremias Corée en Jetske Klazes Veldman. Pieter is overleden.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 18 juli 1866 in Gem.Menaldumadeel met Jogchum Jelles Bakker, ongeveer 32 jaar oud. Jogchum is geboren omstreeks 1834 in Gem.Menaldumadeel, zoon van Jelle Jogchums Bakker en Wapke Meintes Agema. Jogchum is overleden.
Kinderen van Sijke en Pieter:
1 Yke Corée, geboren op zondag 11 april 1858 in Slappeterp gem.Menaldumadeel(blad 45). Volgt IV-a.
2 Jetske Corée, geboren op dinsdag 11 oktober 1859 in Gem.Menaldumadeel. Jetske is overleden.
3 Corée, geboren op woensdag 27 maart 1861 in Gem.Menaldumadeel. Zij is overleden op zondag 17 maart 1861, 10 dagen oud.
4 Feye Corée, geboren op maandag 17 november 1862 in Gem.Menaldumadeel. Volgt IV-b.
IV-a Yke Corée is geboren op zondag 11 april 1858 in Slappeterp gem.Menaldumadeel(blad 45), dochter van Pieter Corée en Sijke Tigchelaar (zie III-a). Yke is overleden. Yke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 24 mei 1883 in Gem.Menaldumadeel met Willem Nauta, ongeveer 29 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1854 in Menaldum, zoon van Jogchum Willims Nauta en Antje Gerbens Swart. Willem is overleden.
IV-b Feye Corée is geboren op maandag 17 november 1862 in Gem.Menaldumadeel, zoon van Pieter Corée en Sijke Tigchelaar (zie III-a). Feye is overleden. Feye trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 31 mei 1888 in Gem.Menaldumadeel met Klaaske Alberda, ongeveer 24 jaar oud. Klaaske is geboren omstreeks 1864 in Menaldum, dochter van Albert Martens Alberda en Janke Foppens Reinsma. Klaaske is overleden.
III-b Lijsbert Tigchelaar is geboren op donderdag 5 oktober 1837 in Slappeterp, dochter van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Yke Klazes van der Meer. Lijsbert is overleden. Lijsbert trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1860 in Franekeradeel met Rients Beintema, 22 of 23 jaar oud. Rients is geboren in 1837. Rients is overleden.
III-c Klaas Tigchelaar is geboren op zondag 3 februari 1839 in Slappeterp, zoon van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Yke Klazes van der Meer. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1872 in Gem.Menaldumadeel met Tietje Hessels de Jong, ongeveer 25 jaar oud. Tietje is geboren omstreeks 1847 in Menaldum, dochter van Hessel Annes de Jong en Lijsbert Klazes de Vries. Tietje is overleden.
III-d Lieuwe Tigchelaar is geboren op maandag 6 februari 1843 in Slappeterp, zoon van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Yke Klazes van der Meer. Lieuwe is overleden. Lieuwe:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1869 in Menaldumadeel met Tetje Klazes Berkenpas, 23 of 24 jaar oud. Tetje is geboren in 1845 in Menaldum, dochter van Klaas Abrahams Berkenpas en Adriaantje Rintjes Boorsma. Tetje is overleden.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 13 mei 1875 in Gem.Menaldumadeel met Pietje de Boer, ongeveer 38 jaar oud. Pietje is geboren omstreeks 1837 in Berlikum, dochter van Dirk Martens de Boer en Klaaske Pieters Bijlsma. Pietje is overleden.
III-e Douwe Pieters Tigchelaar is geboren op donderdag 20 januari 1848 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel(blad 9), zoon van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Yke Klazes van der Meer. Douwe is overleden op woensdag 6 mei 1931 in Harlingen, 83 jaar oud. Douwe trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 mei 1873 in Menaldumadeel met Sjoukje Aukes Bouma, 22 jaar oud. Sjoukje is geboren op zondag 6 oktober 1850, dochter van Auke Sipkes Bouma en Antje Feitsma. Sjoukje is overleden op donderdag 17 december 1936, 86 jaar oud.
Kinderen van Douwe en Sjoukje:
1 Pieter Tigchelaar, geboren op dinsdag 12 mei 1874 in Menaldumadeel. Volgt IV-c.
2 Auke Tigchelaar, geboren op vrijdag 11 mei 1877 in Menaldumadeel. Auke is overleden.
3 Klaas Tigchelaar, geboren op maandag 19 april 1880 in Menaldumaldeel. Volgt IV-d.
4 Jacob Tigchelaar, geboren op maandag 6 maart 1882 in Menaldumadeel. Jacob is overleden.
5 Antje Tigchelaar, geboren op dinsdag 29 april 1884 in Menaldumadeel. Volgt IV-e.
6 Auke Tigchelaar, geboren op zondag 30 april 1893 in Manaldumadeel. Auke is overleden.
IV-c Pieter Tigchelaar is geboren op dinsdag 12 mei 1874 in Menaldumadeel, zoon van Douwe Pieters Tigchelaar (zie III-e) en Sjoukje Aukes Bouma. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1904 in Barradeel met Ytje Westra. Ytje is overleden.
IV-d Klaas Tigchelaar is geboren op maandag 19 april 1880 in Menaldumaldeel, zoon van Douwe Pieters Tigchelaar (zie III-e) en Sjoukje Aukes Bouma. Klaas is overleden in 1954 in Grand Rapids, Mi, USA, 73 of 74 jaar oud. Klaas trouwde met Japke Siebesma. Japke is geboren op vrijdag 5 november 1880. Japke is overleden op zondag 25 december 1960 in Gand Rapids, Mi, USA, 80 jaar oud.
IV-e Antje Tigchelaar is geboren op dinsdag 29 april 1884 in Menaldumadeel, dochter van Douwe Pieters Tigchelaar (zie III-e) en Sjoukje Aukes Bouma. Antje is overleden op zaterdag 26 november 1960, 76 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1906 met Pieter van der Loon, 22 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 10 december 1883 in Franeker. Pieter is overleden op donderdag 27 oktober 1960 in Leeuwarden, 76 jaar oud.
III-f Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar is geboren op vrijdag 3 juli 1863 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel, zoon van Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (zie II) en Antje Feitsma. Hij is gedoopt in Slappeterp. Jacob is overleden op zaterdag 18 november 1933 in Tzummarum, 70 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 21 november 1933 in Oosterbierum. Jacob trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 5 maart 1885 in Menaldum, gem.Menaldumadeel. met Jantje Dijkstra, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 5 maart 1885 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel. Jantje is geboren op vrijdag 27 juli 1860 in Menaldum, gem.Menaldumadeel, dochter van Syds Sydzes Dijkstra en Akke Hoites Ludinga. Jantje is overleden op vrijdag 2 januari 1931 in Harlingen, 70 jaar oud. Zij is begraven op maandag 5 januari 1931 in Oosterbierum.
Kinderen van Jacob en Jantje:
1 Pieter Tigchelaar, geboren op maandag 10 mei 1886 in Slappeterp. Pieter is overleden op dinsdag 27 juli 1886 in Slappeterp, 2 maanden oud.
2 Akke Tigchelaar, geboren op donderdag 18 augustus 1887 in Slappeterp, gem.Menaldumadeel. Akke is overleden op zaterdag 30 september 1916 in Oosterbierum, 29 jaar oud. Zij is begraven op maandag 30 oktober 1916 in Oosterbierum.
3 Pieter Tigchelaar, geboren op dinsdag 9 juli 1889 in Tzummarum, gem.Barradeel. Pieter is overleden op maandag 11 mei 1914 in Leeuwardan, 24 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 15 mei 1914 in Oosterbierum.
4 Baukje Tigchelaar, geboren omstreeks 1890 in Oosterbierum of Tzummarum. Baukje is overleden op woensdag 9 april 1919, ongeveer 29 jaar oud.
5 Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar, geboren op zondag 6 september 1891 in Oosterbierum. Volgt IV-f.
6 Douwe Tigchelaar, geboren op dinsdag 18 april 1893 in Oosterbierum. Volgt IV-g.
7 Huite Tigchelaar, geboren op dinsdag 13 augustus 1901 in Oosterbierum. Volgt IV-h.
IV-f Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar is geboren op zondag 6 september 1891 in Oosterbierum, zoon van Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar (zie III-f) en Jantje Dijkstra. Hij is gedoopt op zondag 22 november 1891 in Oosterbierum. Sieds is overleden op woensdag 16 oktober 1940 in Oosterbieum, 49 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19 oktober 1940 in Oosterbierum. Sieds trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1918 in Sexbierum, gemeente Barradeel met IJtje (Ietje) Boersma, 24 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gemeente Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 18 mei 1918 in Oosterbierum. Ietje is geboren op vrijdag 4 mei 1894 in Blija, dochter van Jacob (Jabik) Boersma en Nieske Pieters (Nieske) Slager. Zij is gedoopt op dinsdag 24 juli 1894 in Blija. Ietje is overleden op zaterdag 14 augustus 1982 in Sneek, 88 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 18 augustus 1982 in Oosterbierum.
Kinderen van Sieds en Ietje:
1 Jacob (Jappie) Tichelaar, geboren op dinsdag 22 juli 1919 in Oosterbierum. Volgt V-a.
2 Pieter Tichelaar, geboren op donderdag 8 december 1921 in Oosterbierum. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Pieter is overleden op dinsdag 5 september 2000 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 9 september 2000 in Oosterbierum.
3 Baukje Tichelaar, geboren op zondag 17 juli 1927 in Oosterbierum. Volgt V-b.
4 Anna Tichelaar, geboren op maandag 18 juli 1932 in Oosterbierum. Volgt V-c.
V-a Jacob (Jappie) Tichelaar is geboren op dinsdag 22 juli 1919 in Oosterbierum, zoon van Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (zie IV-f) en IJtje (Ietje) Boersma. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Jappie is overleden op zaterdag 27 augustus 2005 in Emmeloord, 86 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 2 september 2005 in Emmeloord. Jappie trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 21 juni 1945 in Sexbierum, gem.Barradeel met Petronella (Peet) Frietema, 24 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 21 juni 1945 in Sexbierum. Peet is geboren op zaterdag 12 februari 1921 in Sexbierum, dochter van Joris Frietema en Tettje Post. Zij is gedoopt in Sexbierum. Peet is overleden op zondag 16 juli 1995 in Emmeloord, 74 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 21 juli 1995 in Emmeloord.
Kinderen van Jappie en Peet:
1 Nieske Jantje (Nieske) Tichelaar, geboren op zondag 3 oktober 1954 in Emmeloord. Zij is gedoopt in Emmeloord. Nieske is overleden op zaterdag 30 april 1955 in Zwolle, 6 maanden oud. Zij is begraven op woensdag 4 mei 1955 in Emmeloord.
2 Douwe Tichelaar, geboren op zondag 11 mei 1958 in Kampen. Douwe is overleden op zondag 11 mei 1958 in Kampen, geen dag oud. Hij is begraven op zondag 11 mei 1958 in Emmeloord.
3 Frits Tichelaar, geboren op zondag 11 mei 1958 in Kampen. Frits is overleden op zondag 11 mei 1958 in Kampen, geen dag oud. Hij is begraven op zondag 11 mei 1958 in Emmeloord.
4 Maartje (Martie) Tichelaar, geboren op maandag 24 december 1962 in Emmeloord. Zij is gedoopt in Emmeloord. Martie is overleden op zondag 24 februari 2013 in Sneek, 50 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 1 maart 2013 in Emmeloord.
V-b Baukje Tichelaar is geboren op zondag 17 juli 1927 in Oosterbierum, dochter van Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (zie IV-f) en IJtje (Ietje) Boersma. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Baukje is overleden op zondag 21 juni 2009 in Harlingen, 81 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 26 juni 2009 in Tzum. Baukje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 17 maart 1949 in Sexbierum, gem.Barradeel met Jacob Jan (Jaap) Hallema, 29 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 17 maart 1949 in Oosterbierum. Jaap is geboren op zondag 18 januari 1920 in Tzum, zoon van Jan Jacobs (Jan) Hallema en Annigje (Anne) Boelsma. Hij is gedoopt in Tzum. Jaap is overleden op zaterdag 6 april 1996 in Harlingen, 76 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 april 1996 in Tzum.
V-c Anna Tichelaar is geboren op maandag 18 juli 1932 in Oosterbierum, dochter van Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (zie IV-f) en IJtje (Ietje) Boersma. Zij is gedoopt op zondag 28 augustus 1932 in Oosterbierum. Anna is overleden op donderdag 12 oktober 2006 in Lelystad, 74 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 17 oktober 2006 in Emmeloord. Anna trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 16 juli 1958 in Sexbierum, gem.Barradeel met Frederik Wiebe (Frits) Kloosterman, 24 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 16 juli 1958 in Oosterbierum. Frits is geboren op dinsdag 28 november 1933 in Sexbierum, zoon van Wiebe Dirk (Wiebe) Kloosterman en Teatske Wietsma. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1934 in Sexbierum. Frits is overleden op dinsdag 13 maart 2012 in Zwolle, 78 jaar oud. Hij is begraven op maandag 19 maart 2012 in Emmeloord.
IV-g Douwe Tigchelaar is geboren op dinsdag 18 april 1893 in Oosterbierum, zoon van Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar (zie III-f) en Jantje Dijkstra. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Douwe is overleden op woensdag 17 juli 1974 in Oosterbierum, 81 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 20 juli 1974 in Oosterbierum. Douwe trouwde in Sexbierum, gem.Barradeel met Jetske Visser, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Oosterbierum. Jetske is geboren op maandag 29 juli 1895 in Oosterbierum. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Jetske is overleden op zondag 5 april 1981 in Tzummarum, 85 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 9 april 1981 in Oosterbierum.
Kinderen van Douwe en Jetske:
1 Jantje Tigchelaar, geboren op zondag 19 augustus 1917 in Oosterbierum. Volgt V-d.
2 Jacob (Jaap) Tigchelaar, geboren op maandag 2 december 1918 in Oosterbierum. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Jaap is overleden op donderdag 20 mei 1999 in Franeker, 80 jaar oud. Hij is begraven in Franeker.
3 Tjitske Tigchelaar, geboren op dinsdag 15 mei 1923 in Oosterbierum. Volgt V-e.
V-d Jantje Tigchelaar is geboren op zondag 19 augustus 1917 in Oosterbierum, dochter van Douwe Tigchelaar (zie IV-g) en Jetske Visser. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Jantje is overleden op zaterdag 6 november 1999 in Oosterend, 82 jaar oud. Zij is begraven in Oosterend. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 22 mei 1942 in Oosterend met Pieter Jan (Pieter) Hiemstra, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 22 mei 1942 in Oosterend. Pieter is geboren op zondag 24 september 1916 in Oosterend. Pieter is overleden op zaterdag 2 augustus 2003 in Wommels, 86 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 5 augustus 2003 in Oosterend.
V-e Tjitske Tigchelaar is geboren op dinsdag 15 mei 1923 in Oosterbierum, dochter van Douwe Tigchelaar (zie IV-g) en Jetske Visser. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Tjitske is overleden op woensdag 23 april 1975 in Berlikum, 51 jaar oud. Zij is begraven in Berlikum. Tjitske trouwde met Harm Kremer. Harm is geboren op maandag 22 oktober 1917. Harm is overleden op maandag 15 april 1991 in Berlikum, 73 jaar oud. Hij is begraven in Berlikum.
IV-h Huite Tigchelaar is geboren op dinsdag 13 augustus 1901 in Oosterbierum, zoon van Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar (zie III-f) en Jantje Dijkstra. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Huite is overleden op zondag 5 juni 1938 in Oosterbierum, 36 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 8 juni 1938 in Oosterbierum. Huite trouwde in Sexbierum, gem Barradeel met Liefke (Lief) Hoekstra, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Oosterbierum. Lief is geboren op maandag 13 februari 1905 in Oosterbierum, dochter van Sijbren Hoekstra en Jantje Ploegstra. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Lief is overleden op zondag 17 oktober 1976 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 20 oktober 1976 in Oosterbierum. Lief trouwde later in Sexbierum, gem.Barradeel met Pieter Sijbren (Pieter) Visser.
Kind van Huite en Lief:
1 Jantje Tigchelaar, geboren op donderdag 28 maart 1929 in Oosterbierum. Volgt V-f.
V-f Jantje Tigchelaar is geboren op donderdag 28 maart 1929 in Oosterbierum, dochter van Huite Tigchelaar (zie IV-h) en Liefke (Lief) Hoekstra. Zij is gedoopt in Oosterbierum. Jantje is overleden op donderdag 25 mei 1989 in Oosterbierum, 60 jaar oud. Zij is begraven op maandag 29 mei 1989 in Oosterbieum. Jantje trouwde in Sexbierum, gem.Barradeel met Tjeerd Zwart, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Oosterbierum. Tjeerd is geboren op maandag 13 februari 1922 in Oosterbierum. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Tjeerd is overleden op donderdag 8 april 2004 in Veenwouden, 82 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 14 april 2004 in Oosterbierum.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 30-04-2013 13:42