Sierk Johannes Haitsma

Sierk is getrouwd van uit het ouderlijk huis in Kubaard. Pietje is ook getrouwd van uit haar ouderlijk huis in Schraard. Na hun huwelijk zijn ze gaan wonen in een huis aan de Skutebuorren in Tzummarum waar Sierk een eigen timmermansbedrijf is begonnen is. Hier is hun oudste zoon Peke geboren. Dit huis is inmiddels gesloopt. Op de plaats van deze gesloopte woning is een ander huis gebouwd. Sierk en Pietje hebben hier niet zo lang gewoond. Al gauw zijn ze verhuisd naar naar huis nummer 373 ook in Tzummarum. In deze zogenoemde "gemeentewoning" zijn de andere kinderen geboren: Fetze, Anne, Geiske, Dirkje, Jappie, Fekke en Doet. Sierk had inmiddels zijn eigen timmerbedrijf en heeft toen werkplaatsruimte gehuurd in het centrum van het dorp aan de Buorren 26. Deze woning met werkplaatsruimte hebben ze in 1952 gekocht. De familie Haitsma is hier naar toe verhuisd op 11-03-1952. Nadien,in 1966,is de familie Haitsma verhuisd naar de naast liggende woning nummer 26a die ze zelf hebben gebouwd. Hun zoon Fetze en zijn vrouw Wieke waren de eerste bewoners. Op hoge leeftijd is het echtpaar Haitsma op 24-12-1994 verhuisd naar het bejaardencentrum "Nij Bethanie". Hier is Pietje in 1995 overleden en Sierk is hier overleden in 1997.