Stamboom Boersma

Parenteel van Jacob Everts (Jacob) Boersma

I Jacob Everts (Jacob) Boersma. Jacob trouwde met Trijntje Everts (Trijntje) Westerbaan.
Kinderen van Jacob en Trijntje:
1 IJtje Jacobs Boersma, geboren op vrijdag 6 december 1833 in Gem.Ferwerderadeel. IJtje is overleden op maandag 9 december 1833 in Gem.Ferwerderadeel, 3 dagen oud.
2 IJtje Jacobs (Ietje) Boersma, geboren op vrijdag 8 mei 1835 in Gem.Ferwerderadeel. Volgt II.
II IJtje Jacobs (Ietje) Boersma is geboren op vrijdag 8 mei 1835 in Gem.Ferwerderadeel, dochter van Jacob Everts (Jacob) Boersma (zie I) en Trijntje Everts (Trijntje) Westerbaan. Ietje is overleden. Ietje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1868 in Gem.Ferwerderadeel met Otto Fransen Rijpstra.
Kinderen van Ietje en Otto:
1 Jacob (Jabik) Boersma, geboren op zondag 10 december 1865 in Blija. Volgt III.
2 Rijpstra, geboren op vrijdag 10 februari 1871 in Gem.Ferwerderadeel. Zij is overleden op vrijdag 10 februari 1871 in Gem.Ferwerderadeel, geen dag oud.
3 Pieter (Pieterom) Rijpstra, geboren op vrijdag 22 november 1872 in Blija, gem.Ferwerderadeel. Pieterom is overleden.
III Jacob (Jabik) Boersma is geboren op zondag 10 december 1865 in Blija, zoon van Otto Fransen Rijpstra en IJtje Jacobs (Ietje) Boersma (zie II). Hij is gedoopt in Blija. Jabik is overleden op woensdag 6 april 1949 in Hallum, 83 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 9 april 1949 in Blija. Jabik trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1893 in Ferwerd, gem.Ferwerderadeel met Nieske Pieters (Nieske) Slager, 26 jaar oud, nadat zij in Ferwerd, gem.Ferwerderadeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 20 mei 1893. Nieske is geboren op vrijdag 3 mei 1867 in Genum, dochter van Pieter Meinderts Slager en Antje Dirks Smits. Nieske is overleden op maandag 29 januari 1906 in Hallum, 38 jaar oud. Zij is begraven in Blija.
Kinderen van Jabik en Nieske:
1 Meindert (Meint) Boersma, geboren in Hallum. Volgt IV-a.
2 IJtje (Ietje) Boersma, geboren op vrijdag 4 mei 1894 in Blija. Volgt IV-b.
3 Pieter Boersma, geboren op vrijdag 20 september 1895 in Blija. Volgt IV-c.
4 Baukje Boersma, geboren op zaterdag 19 juni 1897 in Blija. Zij is gedoopt in Blija. Baukje is overleden op maandag 13 maart 1916 in Leeuwarden, 18 jaar oud. Zij is begraven in maart 1916 in Blija.
5 Anna Boersma, geboren op donderdag 22 november 1900 in Blija. Volgt IV-d.
IV-a Meindert (Meint) Boersma is geboren in Hallum, zoon van Jacob (Jabik) Boersma (zie III) en Nieske Pieters (Nieske) Slager. Hij is gedoopt in Hallum. Meint is overleden op vrijdag 13 mei 1983 in Hallum. Hij is begraven op woensdag 18 mei 1983 in Hallum. Meint trouwde in Ferwerd, Ferwerderadeel met Aukje Wijma, nadat zij in Ferwerd, Ferwerderadeel in ondertrouw zijn gegaan. Aukje is geboren in Niawier. Zij is gedoopt in Niawier. Aukje is overleden op maandag 21 juli 1980 in Hallum. Zij is begraven op donderdag 24 juli 1980 in Hallum.
IV-b IJtje (Ietje) Boersma is geboren op vrijdag 4 mei 1894 in Blija, dochter van Jacob (Jabik) Boersma (zie III) en Nieske Pieters (Nieske) Slager. Zij is gedoopt op dinsdag 24 juli 1894 in Blija. Ietje is overleden op zaterdag 14 augustus 1982 in Sneek, 88 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 18 augustus 1982 in Oosterbierum. Ietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1918 in Sexbierum, gemeente Barradeel met Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar, 26 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gemeente Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 18 mei 1918 in Oosterbierum. Sieds is geboren op zondag 6 september 1891 in Oosterbierum, zoon van Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar en Jantje Dijkstra. Hij is gedoopt op zondag 22 november 1891 in Oosterbierum. Sieds is overleden op woensdag 16 oktober 1940 in Oosterbieum, 49 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19 oktober 1940 in Oosterbierum.
Kinderen van Ietje en Sieds:
1 Jacob (Jappie) Tichelaar, geboren op dinsdag 22 juli 1919 in Oosterbierum. Volgt V-a.
2 Pieter Tichelaar, geboren op donderdag 8 december 1921 in Oosterbierum. Hij is gedoopt in Oosterbierum. Pieter is overleden op dinsdag 5 september 2000 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 9 september 2000 in Oosterbierum.
3 Baukje Tichelaar, geboren op zondag 17 juli 1927 in Oosterbierum. Volgt V-b.
4 Anna Tichelaar, geboren op maandag 18 juli 1932 in Oosterbierum. Volgt V-c.
V-a Jacob (Jappie) Tichelaar is geboren op dinsdag 22 juli 1919 in Oosterbierum, zoon van Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar en IJtje (Ietje) Boersma (zie IV-b). Hij is gedoopt in Oosterbierum. Jappie is overleden op zaterdag 27 augustus 2005 in Emmeloord, 86 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 2 september 2005 in Emmeloord. Jappie trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 21 juni 1945 in Sexbierum, gem.Barradeel met Petronella (Peet) Frietema, 24 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 21 juni 1945 in Sexbierum. Peet is geboren op zaterdag 12 februari 1921 in Sexbierum, dochter van Joris Frietema en Tettje Post. Zij is gedoopt in Sexbierum. Peet is overleden op zondag 16 juli 1995 in Emmeloord, 74 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 21 juli 1995 in Emmeloord.
Kinderen van Jappie en Peet:
1 Nieske Jantje (Nieske) Tichelaar, geboren op zondag 3 oktober 1954 in Emmeloord. Zij is gedoopt in Emmeloord. Nieske is overleden op zaterdag 30 april 1955 in Zwolle, 6 maanden oud. Zij is begraven op woensdag 4 mei 1955 in Emmeloord.
2 Douwe Tichelaar, geboren op zondag 11 mei 1958 in Kampen. Douwe is overleden op zondag 11 mei 1958 in Kampen, geen dag oud. Hij is begraven op zondag 11 mei 1958 in Emmeloord.
3 Frits Tichelaar, geboren op zondag 11 mei 1958 in Kampen. Frits is overleden op zondag 11 mei 1958 in Kampen, geen dag oud. Hij is begraven op zondag 11 mei 1958 in Emmeloord.
4 Maartje (Martie) Tichelaar, geboren op maandag 24 december 1962 in Emmeloord. Zij is gedoopt in Emmeloord. Martie is overleden op zondag 24 februari 2013 in Sneek, 50 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 1 maart 2013 in Emmeloord.
V-b Baukje Tichelaar is geboren op zondag 17 juli 1927 in Oosterbierum, dochter van Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar en IJtje (Ietje) Boersma (zie IV-b). Zij is gedoopt in Oosterbierum. Baukje is overleden op zondag 21 juni 2009 in Harlingen, 81 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 26 juni 2009 in Tzum. Baukje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 17 maart 1949 in Sexbierum, gem.Barradeel met Jacob Jan (Jaap) Hallema, 29 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 17 maart 1949 in Oosterbierum. Jaap is geboren op zondag 18 januari 1920 in Tzum, zoon van Jan Jacobs (Jan) Hallema en Annigje (Anne) Boelsma. Hij is gedoopt in Tzum. Jaap is overleden op zaterdag 6 april 1996 in Harlingen, 76 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 april 1996 in Tzum.
V-c Anna Tichelaar is geboren op maandag 18 juli 1932 in Oosterbierum, dochter van Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar en IJtje (Ietje) Boersma (zie IV-b). Zij is gedoopt op zondag 28 augustus 1932 in Oosterbierum. Anna is overleden op donderdag 12 oktober 2006 in Lelystad, 74 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 17 oktober 2006 in Emmeloord. Anna trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 16 juli 1958 in Sexbierum, gem.Barradeel met Frederik Wiebe (Frits) Kloosterman, 24 jaar oud, nadat zij in Sexbierum, gem.Barradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 16 juli 1958 in Oosterbierum. Frits is geboren op dinsdag 28 november 1933 in Sexbierum, zoon van Wiebe Dirk (Wiebe) Kloosterman en Teatske Wietsma. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1934 in Sexbierum. Frits is overleden op dinsdag 13 maart 2012 in Zwolle, 78 jaar oud. Hij is begraven op maandag 19 maart 2012 in Emmeloord.
IV-c Pieter Boersma is geboren op vrijdag 20 september 1895 in Blija, zoon van Jacob (Jabik) Boersma (zie III) en Nieske Pieters (Nieske) Slager. Hij is gedoopt in Blija. Pieter is overleden op vrijdag 16 september 1983 in Noord Bergum, 87 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 20 september 1983 in Berlikum. Pieter trouwde met Tjitske van Dokkumburg. Tjitske is geboren op donderdag 4 oktober 1894 in Berlikum. Zij is gedoopt in Berlikum. Tjitske is overleden op zondag 5 april 1970 in Berlikum, 75 jaar oud. Zij is begraven in Berlikum.
IV-d Anna Boersma is geboren op donderdag 22 november 1900 in Blija, dochter van Jacob (Jabik) Boersma (zie III) en Nieske Pieters (Nieske) Slager. Zij is gedoopt in Blija. Anna is overleden op vrijdag 22 maart 1974 in Oosterbierum, 73 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 26 maart 1974 in Oosterbierum. Anna trouwde met IJde Andringa. IJde is geboren op zaterdag 18 augustus 1900 in Oosterbierum. Hij is gedoopt in Oosterbierum. IJde is overleden op dinsdag 8 juli 1975 in Harlingen, 74 jaar oud. Hij is begraven in Oosterbierum.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 30-04-2013 21:33